Τηλεφωνικές παραγγελίες καθημερινά 09:00 - 20:00 και Σάββατο 09:00 - 14:30

Ωράριο λειτουργίας καταστήματος : Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 09:00 - 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 17:30 - 20:00

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ καλύτερη τιμή ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΤΕ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 41.10.000 - 210 41.13.583


 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικές Πληροφορίες

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρία ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ Δ. & Α Ο.Ε. και για το ηλεκτρονικό κατάστημα www.fiorentinos.gr και φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τηρώντας την σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στόχος μας είναι πάντοτε η περιορισμένη και όλως απαραίτητη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τίθενται στην διάθεσή μας και πάντοτε εντός του πλαισίου του σκοπού επεξεργασίας για τον οποίο μάς γνωστοποιήθηκαν τα προσωπικά δεδομένα.

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ Δ. & Α Ο.Ε. (και στο εξής θα αναφέρονται ως «υπεύθυνος επεξεργασίας»),

Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είτε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας, είτε στα πλαίσια της σύμβασης και των συναλλαγών μας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η παρούσα υπόκειται σε επικαιροποιήσεις και αλλαγές και γι’ αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να τη συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Συλλέγουμε από εσάς μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών του υπεύθυνου επεξεργασίας και συγκεκριμένα:

• Για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας ή να πωλήσουμε τα προϊόντα μας
• Για να εκτελέσουμε την μεταξύ μας σύμβαση
• Για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης με email και sms ή τηλεφωνικά, μόνο εφόσον έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας και μόνο για την απολύτως απαραίτητη ενημέρωσή σας.

Ποια προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε και μόνο όσα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Τέτοια δεδομένα είναι συνήθως

• Βασικά Στοιχεία επικοινωνίας, πχ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, email
• Στοιχεία συναλλαγών, πχ. είδος, τόπος παρεχόμενης υπηρεσίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα») και εάν περιέλθουν σε γνώση μας τέτοια στοιχεία από λάθος των πελατών μας, διαγράφονται κατευθείαν κατόπιν ενημέρωσης του υποκειμένου και χωρίς την παραμικρή επεξεργασία.

Επιπλέον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συναλλάσσεται με ανήλικους και ως εκ τούτου δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική βάση.

Τα περισσότερα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, πχ. για να σας στείλουμε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία που σας παρέχουμε ή το τιμολόγιο πώλησης για εμπόριο πετρελαίου ή άλλων ειδών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα ζητήσουμε την συγκατάθεση σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, όπως πχ για να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές ή ενημερωτικά email/sms. Ενδέχεται επίσης να θεμελιώνουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πχ. για την απόδειξη της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει απέναντι σας ή ακόμα για την ασφάλεια του εξοπλισμού μας ή και της αμοιβής μας.

Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τήρηση των υποχρεώσεων που μας επιβάλλει ο νόμος, πχ. διατήρηση φορολογικών στοιχείων.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας διατηρεί μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση, την τιμολόγηση και την αποστολή της παραγγελίας σας ή την διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης και μετά τη λήξη της για το προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, θα διατηρούνται επιπλέον 5 έτη από τη λήξη της σύμβασης, εκτός αν ζητήσετε την διαγραφή τους.

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Σε ποιους γνωστοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται μέσω της ιστοσελίδας του υπευθύνου επεξεργασίας (www.fiorentinos.gr) προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας του αντίστοιχου υπευθύνου. Σκοπός μας είναι η όσο το δυνατόν περιορισμένη και απολύτως αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων σας εντός της εταιρείας.

Όταν το είδος της σύμβασης /παροχής υπηρεσίας ή πώληση είδους το απαιτεί, Ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε εξωτερικούς συνεργάτες του υπευθύνου επεξεργασίας, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό και κατ’ εντολή μας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Αυτοί είναι, οι διαχειριστές των ιστοσελίδων μας, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης προγραμμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών συστημάτων πληροφορικής, καθώς και ορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν ως υπεργολάβοι και οι υπηρεσίες των οποίων είναι απαραίτητες για την λειτουργία της επιχείρησής μας, την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως οι εταιρίες ταχυμεταφορών και μεταφορικές εταιρίες και η εταιρία μέσω της οποίας αποστέλλουμε τα ενημερωτικά δελτία μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει.
Σ’ αυτούς διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση των εργασιών τους και την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών ανάλογα με την ιδιότητά τους. Η διαβίβαση αυτή γίνεται κατ’ αρχήν μόνο σε χώρες εντός της ΕΕ, ενώ αν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία εγγυήσεις.

Η επιλογή των συνεργατών μας γίνεται πάντα κατόπιν αξιολόγησης της όχι μόνο της ποιότητας των υπηρεσιών τους αλλά και με γνώμονα την αξιοπιστία τους σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Φροντίζουμε να ελέγχουμε εάν οι συνεργάτες μας τηρούν την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεσμεύονται όλοι από σχετικές συμβάσεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά ως επεξεργασία που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των "cookies", προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστοχώρο μας και να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα μας. Τα cookies είναι μηνύματα τα οποία ο διακομιστής (web server) μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει κάθε μήνυμα σε ένα μικρό αρχείο, το οποίο θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τα αναγκαία cookies για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας καθώς και για τις εφαρμογές google analytics και skroutz analytics

Skroutz Analytics

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Google Analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων, που προσφέρεται από την Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", που είναι αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και διευκολύνουν στην ανάλυση της χρήσης που κάνετε στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση σας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα, να συντάξει αναφορές για τους διαχειριστές της σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.

Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Η Google δε θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που κατέχει.Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά επισημαίνουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics πατώντας εδώ.

Αναγκαία Cookies και cookies επιδόσεων

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop αλλά υποβαθμίζεται και η προσωπική εμπειρία πλοήγησης του χρήστη μιας και βασικές e-commerce λειτουργίες υπολειτουργούν.

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι στατιστικές και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας

Eπίσης, χρησιμοποιούμε cookies που «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση του στο site μας, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες του. Με αυτά τα cookies ο χρήστης απολαμβάνει μια εξατομικευμένη εκδοχή της ιστοσελίδας μας με αποτέλεσμα να βρίσκει πιο εύκολα αυτό που αναζητά.

Μέτρα ασφαλείας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει όλα τα εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται είτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.fiorentinos.gr είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, όπου απαιτείται, τη χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, κρυπτογράφησης, εφαρμογής κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, την προσεκτική επιλογή επεξεργαστών και άλλα εύλογα τεχνικά και εμπορικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία επικαιροποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής τους.
Όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας καθώς και το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Επίσης μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, εκτός αν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την εκπλήρωση άλλων νομικών υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την εκτέλεση της σύμβασης ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (η νομική βάση της οποίας είναι το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας) ή στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων/ κατάρτισης προφίλ, η οποία κατ’ αρχήν δεν λαμβάνει χώρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για οποιαδήποτε επεξεργασία έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε και να σταματήσει η επεξεργασία.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε πως τα δεδομένα σας δεν τυγχάνουν σύννομης επεξεργασίας.
Μπορείτε να αποστείλετε τα ανωτέρω αιτήματα ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή να τα υποβάλλετε τηλεφωνικά στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της επιχείρησης στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση και η εταιρεία μας θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ταχεία και αποτελεσματική σας ενημέρωση εντός 30 ημερών.


Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής

Αντικαταβολή (εντός Αθηνών), τραπεζική κατάθεση, πιστωτική κάρτα, πληρωμή στο κατάστημα


Δωρεάν μεταφορικά εντός Αθηνών (ισχύουν όροι)

Και δωρεάν παράδοση στην έδρα της μεταφορικής στη Αθήνα


Εγγύηση αντιπροσωπείας

Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από την εγγύηση της επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας


Υποστηρίζεται εγκατάσταση

(Κλιματιστικά - Ηλιακά Συστήματα)

Δυνατότητα εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένα συνεργεία

.

-----------------------------------------

.

------------------------------------

.

------------------------------------

ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Για αγορές άνω των 250 € Κάντε κλικ εδώ

(ισχύουν όροι)

Ποιοί Είμαστε

H εταιρία DF PRESIDENT FIORENTINOS έχει σταθερή ανάπτυξη και προμηθεύει & εγκαθιστά συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης και ηλιακών τελευταίας τεχνολογίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Γρ. Λαμπράκη 55, 18534 Πειραιάς

 210 41.10.000 - 210 41.13.583

 210 41.11.265

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 044654307000

 info@fiorentinos.gr

skroutz partnerjpg

GOOGLE